Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019)

03-10-2019 09:35

Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019) . Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 DC tuyen truyen 110 nam ngay sinh dc HVT.doc

Tin liên quan