Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

01-04-2020 16:41

Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Đề cương tuyên truyền Giỗ tổ Hủng Vương_1.PDF

Tin liên quan