Tài liệu, nghiên cứu

Tài liệu tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19

09-04-2020 09:28

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành Tài liệu tuyên truyền: "Covid-19: Những tác động, hệ lụy và giải pháp ứng phó", Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Tuyen truyen Covid 19.PDF

Tin liên quan