Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

09-04-2020 09:34

Ban Tuyên giáo Trung ương biên sọa và phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 DC tt 130 Ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh.PDF

Tin liên quan