Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

16-04-2020 15:55

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 de_cuong_tuyen_truyen_150_nam_ngay_sinh_lenin.pdf

Tin liên quan