Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910-15/7/2020)

23-09-2020 16:02

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910-15/7/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 ĐỀ CƯƠNG TTr đồng chí Nguyễn Duy Trinh.PDF

Tin liên quan