Tài liệu, nghiên cứu

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất, năm 2020 - 2021

31-12-2020 10:00

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tt, huong ung Giai bao chi ve Tham hoa da cam.doc
2 The le Giai bao chi ve de tai Tham hoa da cam....PDF

Tin liên quan