Tài liệu, nghiên cứu

Tuyên truyền kỷ niệm 189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, 111 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

31-12-2020 09:57

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tt 189 nam thanh lap tinh LS, 111 nam NS dc HVT va 90 nam truyen thong MTTQ VN.doc
2 DC tt 189 nam thanh lap tinh Lang Son.doc
3 Tai lieu tt 90 nam truyen thong MTTQ VN.PDF

Tin liên quan