Thông tin tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ

Thông tin tuyên truyền tháng 02/2023

01-02-2023 17:02

   

     Từ ngày 05 đến ngày 09/01/2023, diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 3 nghị quyết gồm: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (3) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

     Cũng tại kỳ họp, căn cứ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Lê Minh Chuẩn; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam và phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục đúng quy định.

     Ngày 18/01/2023, diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV. Tại phiên họp, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội nhiều khóa phân công, phê chuẩn, bầu giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 Phó Thủ tướng Chính phủ đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn gửi Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến; Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn về Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.
     Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022 với quyết tâm chính trị cao, UBND tỉnh đã tập trung, linh hoạt, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra cho năm 2022. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22% (mục tiêu từ 7% - 7,5%). Đây là năm đầu tiên tốc độ tăng trưởng đạt mục tiêu của tỉnh đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, rộng khắp và đạt kết quả cao;… Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất tiếp tục xác định phương châm hành động của năm 2023 là: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo, bứt phá”. Đồng thời đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng GRDP 7% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người trên địa bàn đạt 55 - 56 triệu đồng; lượng khách du lịch đạt 3.760 nghìn lượt; tổng thu ngân sách đạt 8.200 tỷ đồng; xây dựng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 3%; trồng rừng mới được 9.000ha;… Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: những kết quả đạt được năm 2022 sẽ tạo ra tiền đề, cơ sở để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Mục tiêu xác định của năm 2023 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành cần xác định rõ mục tiêu cụ thể của ngành, của địa phương mình, đặc biệt là xác định rõ những điểm nghẽn, những hạn chế của năm 2022 để kịp thời tháo gỡ, khắc phục; tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, trọng tâm năm 2023 là xây dựng các chuỗi giá trị; tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để thành lập các cụm công nghiệp; tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục; tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính,… Đồng chí Chủ tịch UBND nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt là các cấp, các ngành tập trung chăm lo cho Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đầy đủ, vui tươi, an toàn.
     Ngày 10/01/2023, đoàn công tác của tỉnh do các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, người có công, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn các huyện, thành phố.
     Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết gia đình người có công trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tham gia đoàn có đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, chúc tết các gia đình: bà Bạch Thị Khôi, cán bộ tiền khởi nghĩa, khối 7 phường Vĩnh Trại; ông Nguyễn Xuân Khoát, cán bộ lão thành cách mạng, khối 1+2 phường Đông Kinh; Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Triệu Văn Điện, khối 11 phường Tam Thanh; Anh hùng LLVT nhân dân Nông Văn Phiao, khối 10 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình cán bộ Tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng và các Anh hùng LLVT nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước nói chung và cấp uỷ, chính quyền của tỉnh Lạng Sơn nói riêng luôn trân trọng, khắc ghi công ơn và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thể hiện sự tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng mong muốn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của của những người có công; đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho những người có công với cách mạng về cả vật chất lẫn tinh thần. Đồng chí chúc cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, các anh hùng LLVT nhân dân mạnh khoẻ, tiếp tục là chỗ dựa, tấm gương cho con cháu, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu mạnh và phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và quà của cá nhân đồng chí cho cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng và các anh hùng LLVT nhân dân. Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn cũng có phần quà của thành phố dành tặng các gia đình.
     Đoàn công tác do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm chúc tết các cán bộ tiền khởi nghĩa và anh hùng LLVT trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn. Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Hiệp Tâm sinh năm 1928, trú tại thôn Tràng Sơn, xã Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn); cán bộ tiền khởi nghĩa Nông Văn Cao, sinh năm 1927, trú tại khối phố Tòng Chu, thị trấn Bình Gia; Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Văn Liên, sinh năm 1959 trú tại khối phố 6b, thị trấn Bình Gia (huyện Bình Gia); cán bộ tiền khởi nghĩa Đàm Văn Yên, sinh năm 1926, trú tại trú tại thôn Phai Rọ-Lùng Mán, xã Tân Đoàn (huyện Văn Quan). Tại mỗi gia đình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng LLVT nhân dân đã cống hiến suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí mong muốn các cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng LLVT nhân dân luôn giữ sức khoẻ, chỉ bảo con cháu làm ăn học hành làm ăn phát triển kinh tế, là tấm gương sáng cho Nhân dân, cán bộ đảng viên học tập, làm việc vì sự nghiệp phát triển chung của địa phương.
     Đoàn Công tác do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, chúc tết đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách tại huyện Cao Lộc. Đoàn đã thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Lòa và Đồn Biên phòng Bảo Lâm. Tại hai đồn biên phòng, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả công tác năm 2022, tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão của hai đơn vị. Phát biểu tại hai đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của hai đơn vị và đề nghị, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, tệ nạn xã hội tại khu vực biên giới. Đồng thời, chú trọng chăm lo tết cho cán bộ, chiến sỹ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí đã chúc tết cán bộ, chiến sỹ hai đồn biên phòng năm mới với khí thế mới, gia đình an khang, thịnh vượng, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong chương trình, đoàn công tác thăm, tặng quà và chúc tết hai gia đình chính sách tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, gồm: ông Lương Minh Tiến, thương binh hạng 4/4 và bà Nông Thị Sen, vợ liệt sỹ Âu Viết Phùng. Tại các gia đình, thay mặt đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi đời sống, thể hiện sự tri ân sâu sắc với những đóng góp của các gia đình trong công cuộc bảo vệ đất nước. Đồng chí chúc các gia đình đón tết no ấm, vui tươi, hạnh phúc; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
     Đoàn công tác do đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn thăm, tặng quà tết trên địa bàn huyện Chi Lăng. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141 và 2 gia đình chính sách, gồm: gia đình ông Vũ Thanh Hợi (sinh năm 1947), bệnh binh, tổn thương cơ thể 21%; gia đình ông Vi Văn Kim (sinh năm 1954), bệnh binh tổn thương 61% cùng trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe và tặng quà tết cho Trung đoàn 141 cũng như các gia đình chính sách. Đồng thời, đề nghị các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141 luôn nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Đối với các gia đình chính sách, đồng chí trưởng đoàn mong muốn, các thương binh, bệnh binh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo. Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng cũng đã trao tặng những phần quà thiết thực cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141 và các gia đình chính sách.
     Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình chính sách tại huyện Lộc Bình. Tại đây, đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 thuộc Đại đội 17 công binh, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và Đồn biên phòng Chi Ma, xã Yên Khoái. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; công tác chăm lo Tết và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trưởng đoàn đã biểu dương những kết quả của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm 2 gia đình chính sách là gia đình ông Vy Văn Hành, sinh năm 1944, là bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể là 61% và gia đình bà Nông Thị Hen, sinh năm 1942 là vợ liệt sĩ, đều trú tại thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh. Tại đây, đồng chí trưởng đoàn đã tặng quà, chúc tết và ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có những đóng góp thiết thực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
     Đoàn công tác do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết tại huyện Đình Lập. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập. Sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, công tác chuẩn bị đón tết, đồng chí trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác năm 2022, sự chủ động, tích cực của đơn vị trong công tác chuẩn bị trực, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo đảm công tác chuyên môn trong dịp tết. Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc tết 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện gồm: ông Chu Xuân Nghinh, sinh năm 1947, thôn Bình Chương 2, xã Đình Lập, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà Nông Thị Vấn, sinh năm 1957, khu 8, thị trấn Đình Lập, là vợ liệt sỹ. Tại các gia đình đoàn đến thăm, đồng chí trưởng đoàn đã ân cần ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, đồng chí đã tặng quà và chúc các gia đình đón Tết Quý Mão đầm ấm, yên vui. Đồng thời, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, góp công sức trong các hoạt động, phong trào của địa phương. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Bắc Xa. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, gửi lời chúc tết đến các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị và mong muốn các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp với cấp ủy chính quyền, địa phương làm tốt công tác dân vận, phòng chống tội phạm, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
     Ngày 15/01/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ 5 - Xuân Quý Mão năm 2023. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội hoa đào Xứ Lạng năm 2023; đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố; các nhà tài trợ và đại biểu là các đơn vị nhà vườn và các cá nhân đã đạt giải tại Cuộc thi Vườn, Cây hoa Đào đẹp và Cuộc thi vẽ tranh hoa Đào đẹp Xứ Lạng năm 2023. Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hoá của đất và người Xứ Lạng với chủ đề “Kỳ hoa Xứ Lạng - Sắc màu biên cương”. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân và chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhân văn, thân thiện, tích cực về hình ảnh mảnh đất, con người Lạng Sơn, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu hoa Đào Xứ Lạng, thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ, kêu gọi đầu tư và thu hút du khách đến với Lạng Sơn - vùng đất biên cương của Tổ quốc. Các hoạt động trong chương trình Lễ hội cùng với tình người Xứ Lạng sẽ mang đến cho quý vị đại biểu và du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn, khó quên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kỳ vọng, hình ảnh, thương hiệu “Hoa đào Xứ Lạng” sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, để Xứ Lạng thực sự là niềm lưu luyến, là lời mời gọi thiết tha du khách trong những dịp trở lại lần sau. Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhất định sẽ đạt được thành tựu phát triển mới vì một Lạng Sơn phồn vinh, hạnh phúc, tiến bước cùng đất nước thực hiện khát vọng hùng cường của dân tộc.
     Trong khuôn khổ Lễ hội, đã diễn ra cuộc thi Vườn Đào đẹp và Cây hoa Đào đẹp đã thu hút 15 vườn, và 45 cây hoa Đào đẹp đăng ký dự thi; cuộc thi Vẽ tranh hoa Đào đẹp Xứ Lạng đã thu hút đông đảo các em học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia với tổng số hơn 1.600 tác phẩm đăng ký dự thi. Tại lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao giải cho 14 nhà vườn đạt các giải Vườn Đào đẹp Xứ Lạng; 21 giải Cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng; 34 giải cuộc thi Vẽ tranh hoa Đào đẹp Xứ Lạng. Trong chương trình khai mạc, các đại biểu cũng được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Kỳ hoa Xứ Lạng - Sắc màu biên cương”. Ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu, du khách đã đi tham quan các hoạt động triển lãm trong khuôn khổ Lễ hội.
     Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Quý Mão 2023 là năm đầu tiên tỉnh Lạng Sơn thực hiện xã hội hóa công tác tổ chức, diễn ra từ ngày 15/01 đến 19/02/2023 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão). Với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hoá đặc sắc như: giao lưu hát Sli, hát Lượn, hát then; múa sư tử dân tộc Tày, Nùng; giao lưu các Câu lạc bộ khiêu vũ mở rộng; giao lưu nhảy đường phố cùng các hoạt động triển lãm sách, báo xuân; trưng bày, trao đổi các sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc sắc của tỉnh đã xác lập kỷ lục món ăn Việt Nam.
Tin tổng hợp
 
 
KIÊN ĐỊNH - CHỦ ĐỘNG - KỊP THỜI - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
 
     Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, phản ánh đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
 
 
Ảnh minh họa
     Những kết quả trên đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, đất nước cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, nổi lên là cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; lạm phát gia tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới; các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh thông tin,... Tranh chấp chủ quyền và vấn đề an ninh hàng hải trên biển, nhất là khu vực Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp. Trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta còn không ít thách thức phải đối mặt, đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường lợi dụng những khó khăn nêu trên, đồng thời, tập trung lợi dụng các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng (nhất là các vấn đề an sinh xã hội), các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, các sự kiện quốc tế lớn, vấn đề căng thẳng trên biển Đông và nhất là cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
     Trước bối cảnh đó, năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả đáng khích lệ, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; phát huy hiệu quả tiềm lực, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín ngày càng được nâng lên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ, nhất là trên môi trường mạng xã hội. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đánh giá là một trong những nghị quyết được triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả trong thời gian qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 các cấp được triển khai chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sát với tình hình thực tế; tổ chức liên lạc, trao đổi thông tin hai chiều thông suốt, kịp thời, thống nhất phương án xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác chuyển trạng thái lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nhanh chóng, kịp thời; tích cực kiện toàn, xây dựng lực lượng; tăng cường lan tỏa thông tin tích cực; kiên trì đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế trong công tác đấu tranh xử lý những thông tin xấu độc trên không gian mạng trong năm 2022, đó là: Công tác theo dõi, nắm bắt, phát hiện, dự báo thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội có thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc xử lý các đối tượng là nguồn tán phát thông tin xấu, độc trên mạng xã hội còn chậm. Một số Ban Chỉ đạo 35 các cấp còn thiếu linh hoạt trong lựa chọn phương án đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc; chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm trong một số tình huống cụ thể; còn bị động, lúng túng. Một số cơ quan báo chí, truyền thông có thời điểm còn thiếu nhạy bén, “giật tít”, “câu view” liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng để xuyên tạc, chống phá...
     Bước sang năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường mang đến cả cơ hội và thách thức lớn đối với an ninh, phát triển của thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong nước, chúng ta bước vào năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn như xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng số, triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ tiếp tục lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, Internet, mạng xã hội và sơ hở trong triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số bộ, ngành, địa phương để gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
     Trong bối cảnh đó, phương châm công tác của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 là “Kiên định - Chủ động - Kịp thời - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đây là khẩu hiệu để các cấp ủy đảng, các cơ quan chức năng quán triệt, làm kim chỉ nam cho các hoạt động trong năm 2023. Phương châm được đưa ra trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân của lĩnh vực công tác này trong năm 2022, trên cơ sở dự báo tình hình và yêu cầu của lĩnh vực công tác này trong thời gian tới.
     Phải “Kiên định” là do bối cảnh quốc tế vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, có những sự kiện xảy ra chưa có tiền lệ, vượt ra ngoài những dự báo. Tình hình này cộng với các xu hướng tư tưởng đang nổi lên trên thế giới thời gian gần đây đã tác động sâu sắc đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội ở tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, lâu nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn xác định mục tiêu tấn công, phá hoại về tư tưởng, lý luận là chủ yếu bởi đây là lĩnh vực có tính chất nền tảng của chế độ. Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước đều có nhiều thách thức, chúng càng đẩy mạnh tấn công trên mặt trận tư tưởng. Để vững vàng trong cơn sóng gió của thời cuộc, hơn lúc nào hết, chúng ta phải kiên định với nền tảng tư tưởng đã được Đảng và nhân dân ta xác định, từ đó, kiên quyết, kiên trì đấu bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Với tinh thần đó, càng phải kiên định thực hiện Nghị quyết 35. Theo đó, phải tiếp tục chỉ đạo phối hợp, tổ chức thực hiện các Kế hoạch, Kết luận của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết 35; quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong thực hiện công tác này. Đồng thời, cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về đường lối đổi mới đất nước, đặc biệt là bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Qua đó, cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học vững chắc về lý luận và thực tiễn, có tính chiến đấu, sức thuyết phục cao cho Ban Chỉ đạo 35 các cấp để phục vụ hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.
     Phải “Chủ động” là do âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng như các phần tử xấu ngày càng tinh vi, xảo quyệt; bất cứ thời điểm nào, bất kỳ chuyện gì, bất cứ lĩnh vực gì, ở đâu, chúng cũng có thể lợi dụng, thêu dệt, quy kết theo chiều hướng tiêu cực để phá hoại nội bộ, phá hoại cách mạng nước ta. Chúng triệt để tận dụng các thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ để tổ chức các phương thức đấu tranh có tính bảo mật, ẩn danh cao nhằm đẩy chúng ta rơi vào thế bị động, bất ngờ. Bởi vậy, đòi hỏi các lực lượng chúng ta cần chủ động tuyên truyền thông tin tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, Internet, mạng xã hội. Chủ động trong mọi tình huống; chủ động trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nắm tình hình, chủ động dự báo các tình huống phát sinh và chuẩn bị các phương án tác chiến; chủ động tất cả các biện pháp đấu tranh đảm bảo hiệu quả. Sự chủ động không chỉ đòi hỏi ở Ban Chỉ đạo 35 Trung ương mà cần cả ở Ban Chỉ đạo 35 của tất cả các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; không chỉ các lực lượng nòng cốt mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải luôn chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
     Phải “Kịp thời” là do đặc tính của Internet và các nền tảng OTT, mạng xã hội xuyên biên giới là lan tỏa nhanh, vô hướng; do đó, sẽ nhanh chóng, dễ dàng truyền tải thông tin đến tất cả người sử dụng. Với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, nếu không ứng phó kịp thời thì các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ nhanh chóng tác động trực diện, sâu sắc đến đông đảo người dùng, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, gây ra những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được; giống như những đám cháy nếu không kịp thời dập tắt sẽ bùng lên, lây lan sang các khu vực lân cận, không dễ dập tắt. Do đó, phải kịp thời nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời áp dụng các biện pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá, các luận điệu sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc trên không gian mạng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí để thông tin trên báo chí giữ vai trò định hướng, giúp các tổ chức, cá nhân, nhất là tổ chức, cá nhân nước ngoài hiểu đầy đủ, toàn diện và có thái độ khách quan trong nhìn nhận, đánh giá về tình hình Việt Nam.
 
 
     Cần phải “Sáng tạo” là do các đối tượng chống phá chúng ta rất đa dạng, phức tạp, cả trong và ngoài nước, cả tổ chức lẫn cá nhân, … với những cách thức, thủ đoạn chống phá rất khác nhau, cả bằng các hoạt động hợp pháp hoặc kết hợp nửa hợp pháp và bất hợp pháp. Mặt khác, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các tính năng của mạng xã hội ngày càng mới; những nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra chỉ mang tính cơ bản, định hướng, đòi hỏi các cấp, các ngành phải bám sát tình hình thực tiễn để có những cách làm sáng tạo mới để có thể đáp ứng được yêu cầu của công tác. “Sáng tạo” đòi hỏi chúng ta phải căn cứ vào mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng công tác, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cơ bản của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn, như Bác Hồ đã dạy “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Ban Chỉ đạo 35 các ngành, các cấp không thụ động, trông chờ biện pháp giải quyết của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương mà cần bám sát chỉ đạo Trung ương để xử lý sao cho kịp thời “phủ xanh” thông tin chính thống, kịp thời phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ các thông tin xấu độc, kịp thời ngăn chặn hành vi chống phá của các thế lực thù địch, không để hậu quả lan rộng khó giải quyết hơn.
     “Hiệu quả” luôn là thước đo cao nhất của mọi mặt công tác, nhất là khi nguồn lực của ta có hạn, tính phức tạp của tình hình ngày càng gia tăng, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, tinh vi. Để đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc, điều kiện tiên quyết là phải triển khai đúng, đủ các phương châm đã nêu trên: phải kiên định con đường; phải chủ động trong dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; phải kịp thời trong ứng phó; phải sáng tạo trong các biện pháp. Đồng thời, cần triển khai một cách đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương, giữa các ngành, các cấp.
     Việc triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đúng theo phương châm “Kiên định - Chủ động - Kịp thời - Sáng tạo - Hiệu quả” chắc chắn sẽ mang lại những kết quả mới đáng khích lệ trên mặt trận đấu tranh rất cam go này. Trước thềm Xuân mới, mặc dù tình hình thế giới còn nhiều phức tạp, đất nước còn đối mặt với nhiều thách thức, song toàn dân, toàn quân ta vẫn sắt son niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta trong 93 năm qua, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần vào củng cố, tăng cường “thành trì tư tưởng” của chế độ, góp phần giữ vững định hướng của con thuyền cách mạng Việt Nam trong những sóng gió mà cả nhân loại đều đang phải đối mặt./.
Nguồn: tuyengiao.vn

Tin liên quan