Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

76 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021 được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tuyên dương, vinh danh.

05-11-2021 18:03

      Sáng ngày 05/11/2021, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyên dương, vinh danh 23 tập thể, 53 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021. Dự chỉ đạo chương trình có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở, dưới cơ sở và đại diện 23 tập thể, 53 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng đã có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên,Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc
 
     Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành và chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả 11 đề án, chuyên đề nghiên cứu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; quan tâm, chú trọng chỉ đạo xây dựng 31 mô hình, cách làm sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện công tác an sinh xã hội; 41 mô hình, điển hình học tập, làm theo tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Những nội dung đột phá được triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ trọng tâm hằng năm với bình quân 87,5% nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành tốt trở lên và vượt 5/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát động, triển khai xây dựng công trình “Làm theo lời Bác” của Đảng bộ Khối - xây mới nhà văn hóa thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định.
     Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên và đã có nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Toàn Đảng bộ có 263 lượt tập thể, 1.500 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 82 lượt tập thể, 158 lượt cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen và 06 tập thể, 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đảng ủy Khối ghi nhận kết quả, thường xuyên tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối và biên tập, xuất bản các cuốn kỷ yếu.
 
 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh chia sẻ việc cụ thể hóa, vận dụng trong học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương
 
     Tại chương trình tuyên dương, vinh danh, các đại biểu đã được xem phóng sự “Dấu ấn 5 năm học tập và làm theo Bác” và nghe đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phát biểu, chia sẻ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm, cách làm hay trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII; chúc mừng 76 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, tuyên dương, khen thưởng. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, tuyên dương ngày hôm nay sẽ giữ vững thành tích, tiếp tục phát huy, không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh học tập, làm theo. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đổi mới phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
     Hai là, chủ động, kịp thời xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm của tập thể, tổ chức đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên. Quán triệt và tập trung làm tốt ba nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lựa chọn nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn.
     Ba là, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, quy định về phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, sát yêu cầu, đặc thù nghề nghiệp và rõ tiêu chí đánh giá. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, toàn tâm, toàn ý với công việc, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thiết thân, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
     Bốn là, thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”. “Xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, là động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. “Chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phê bình, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
     Năm là, chú trọng việc xây dựng các mô hình điểm và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện, để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả cao hơn.
 
 
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và
đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
trao giấy khen, hoa chúc mừng các tập thể điển hình tiên tiến
 
     Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân và cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo Bác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương, vinh danh 23 tập thể, 53 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.
 
 
Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân điển hình tiên tiến
    
     Chương trình tuyên dương, vinh danh điển hình tiên tiến là một trong chuỗi các hoạt động cụ thể chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; đồng thời là dịp để các điển hình tiên tiến được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, làm theo Bác. Những thành tích đã đạt được trong 05 năm qua của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, quần chúng Đảng bộ Khối trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII sẽ là động lực, là tiền đề vững chắc trong nhiệm kỳ mới để tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong khối các cơ quan tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
La Thị Nhung, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan