Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai thực hiện mô hình điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình năm 2022

30-03-2022 11:42

      Sáng ngày 19/3/2022, tại thôn An Úy, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức Lễ phát động thực hiện mô hình điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tham gia Lễ phát động có hơn 50 đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn, đại diện lãnh đạo UBND, cơ quan, đoàn thể xã Nhất Hòa và người dân thôn An Úy.

     Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thống nhất lựa chọn xây dựng mô hình trồng và phát triển cây bản địa là mô hình điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.  
 
 
 
Cấp ủy Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh và lãnh đạo UBND xã Nhất Hòa
trồng cây bản địa tại khu vực rừng cộng đồng thôn An Úy, xã Nhất Hòa
 
          
Cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân cùng tham gia
trồng và phát triển cây bản địa tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn
 
     Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng với Nhân dân thôn An Úy đã tiến hành trồng 700 cây bản địa tại khu vực rừng cộng đồng thôn An Úy, xã Nhất Hòa với 200 cây Đinh, 24 cây Nghiến, 100 cây Giổi xanh và 376 cây Lát hoa. Kinh phí mua các loại cây giống bản địa do toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn quyên góp.
     Mô hình trồng và phát triển cây bản địa góp phần bảo tồn, phát triển các loài cây thuộc nhóm bản địa đặc hữu, vừa tạo môi trường sinh thái bền vững, vừa tạo tính lan tỏa, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào phát triển kinh tế rừng ở địa phương./.
Nguyễn Duy Hà, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan