Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức báo công dâng Bác

17-05-2022 16:28

Ngày 14/5/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng toàn thể đảng viên, quần chúng đã tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác tại Khu di tích Đá Chông K9

      Ngày 14/5/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng toàn thể đảng viên, quần chúng đã tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác tại Khu di tích Đá Chông K9.

Toàn thể đảng viên, quầng chúng Chi bộ Sở TTTT vào Lăng viếng Bác

 
      Với lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tại Khu di tích Đá Chông K9, thay mặt Chi bộ Sở TTTT đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở đã báo cáo với Bác những kết quả, thành tích chi bộ, cơ quan đã đạt được trong thời gian qua.
 
Toàn thể đảng viên, quầng chúng Chi bộ Sở TTTT
báo công dâng Bác tại Khu di tích Đá Chông K9
         
      Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được chi bộ, cơ quan, cán bộ, đảng viên, quần chúng Sở TTTT chú trọng thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh. Với phương châm “Làm gương – Kỷ cương – Trọng tâm – Bứt phá”, cấp ủy, chỉ bộ, thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về TTTT, dẫn dắt công cuộc Chuyển đổi số của tỉnh đạt nhiều kết quả đột phá và đã trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về chuyển đổi số. Trong năm 2021, đã hoàn thành 32/32 nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các nhiệm vụ trọng tâm, mức độ khó được hoàn thành vượt mức; cơ quan được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ nhất trong các sở, ngành và chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen.
         
      Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cấp ủy, đảng viên, quần chúng chi bộ hứa sẽ luôn đoàn kết, hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả để thực hiện thành công, hoàn thành sớm mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh đến trước năm 2025 Lạng Sơn sẽ là 01 trong 10 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
         
Phạm Thị Thảo, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

Tin liên quan