Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Tài chính tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

26-05-2022 09:36

      Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Đảng ủy Tài chính đã tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa ghi nhớ công ơn vĩ đại của Người đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ.

 
 Đoàn đại biểu Đảng bộ Tài chính dâng hương, dâng hoa
tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
      Sáng ngày 19/5/2022, Đoàn đại biểu của Đảng bộ Tài chính đã đến dâng hương, dâng hoa tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Lạng Sơn để tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.
 
      Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mở đầu hội nghị chuyên đề là chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước và chiếu phim tư liệu “Bên Người lòng con trong sáng hơn”. Tiếp đến đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung, báo cáo đề dẫn 02 chuyên đề và các đảng viên tham gia thảo luận làm rõ. Cũng trong hội nghị, Đảng ủy đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tài chính trao tặng giấy khen cho
các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 
      Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa góp phần quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tu dưỡng và trách nhiệm tự giác của từng đảng viên, quần chúng./.
 
 Phạm Hồng Ngọc, Đảng bộ Tài chính

Tin liên quan