Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

14-05-2018 09:07

      Ngày 14/10/2010, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.

 
      Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối, Trưởng hoặc Phó trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động các chi, đảng bộ trực thuộc, đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu được Khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
      Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các Tham luận, ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Trong 4 năm qua, Ban chỉ đạo Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các cơ sở thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động, xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 06-CT/TW, các chuyên đề, ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống cơ quan, đơn vị, hướng dẫn cá nhân viết thu hoạch, tổ chức tốt các Hội thi, Cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” … thu hút được đông đảo đảng viên, quần chúng tham gia, theo dõi, có tính giáo dục và sức lan tỏa sâu rộng.
 
      Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và ý thức tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã có chuyển biến mạnh mẽ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Việc phân tích đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng ngày càng đi vào thực chất, tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng.
 
      Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc có những chuyển biến tích cực, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị được nâng lên, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những việc làm cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí …
 
      Trong thời gian tới yêu cầu các Chi, Đảng bộ tiếp tục thực hiện các nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị trong toàn Đảng bộ….
 
      Với kết quả, thành tích đã đạt được trong 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo Đảng ủy Khối đã đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân, đồng thời tại Hội nghị Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối đã trao tặng Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn cho 18 tập thể và 73 cá nhân đã có nhiều thành tích trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
                                                     Nguyễn Mạnh Chinh
                                              Sở Thông tin và Truyền thông
 
Nguồn:http://www.langson.gov.vn

Tin liên quan