Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Cục Hải quan phát động ủng hộ xây dựng công trình đường kiểm tra mốc giới - công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023

10-02-2023 13:56

Hưởng ứng đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, ngày 01/02/2023, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 11-CV/ĐU về phát động ủng hộ kinh phí xây dựng công trình đường tuần tra biên giới, nhánh lên cột mốc chủ quyền quốc gia - công trình “Dân vận khéo làm theo Bác” năm 2023 của Đảng bộ.

     Hưởng ứng đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, ngày 01/02/2023, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 11-CV/ĐU về phát động ủng hộ kinh phí xây dựng công trình đường tuần tra biên giới, nhánh lên cột mốc chủ quyền quốc gia - công trình “Dân vận khéo làm theo Bác” năm 2023 của Đảng bộ với mục tiêu huy động được hơn 100 triệu đồng. Trong nội dung phát động, Đảng ủy Cục Hải quan vận động cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp kinh phí với mức tối thiểu 100.000 đồng/1 người, đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn phối hợp, hỗ trợ nguồn lực thực hiện công trình.

     Theo kế hoạch, Đảng ủy Cục Hải quan phối hợp với lực lượng Biên phòng tiến hành khảo sát, lựa chọn tuyến đường, cột mốc chưa được bê tông hóa để triển khai xây dựng công trình trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và dự kiến triển khai xây dựng, hoàn thành công trình chậm nhất trong quý III năm 2023.
     Các chi bộ trực thuộc đã hưởng ứng, triển khai nội dung phát động của Đảng ủy Cục Hải quan. Tại kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 02/2023, Chi bộ Văn phòng I đã phát động quyên góp, ủng hộ được 14,2 triệu đồng và Chi bộ Kiểm tra sau thông quan phát động, ủng hộ được 10 triệu đồng.
 
 
 
Đảng viên Chi bộ Văn phòng I, Đảng bộ Cục Hải quan ủng hộ kinh phí xây dựng
công trình đường kiểm tra mốc giới tại kỳ sinh hoạt chi bộ ngày 09/02/2023
 
     Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự khéo léo trong công tác dân vận, cán bộ, đảng viên, quần chúng Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đồng lòng cùng chung tay, góp sức thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoàn bình, hữu nghĩ, hợp tác” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nội dung đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Nguyễn Thị Mai Loan, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
 
 

Tin liên quan