Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 32 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16-05-2019 21:10

     LSO-Chiều nay (12/4), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu

 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được; chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Hằng năm kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề học tập theo định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Chỉ đạo ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; quy định về phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc của cán bộ, lãnh đạo, đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền; vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng hưởng ứng và tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu và thông tin kịp thời trên các phương tiên thông tin đại chúng về gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiêu biểu, đồng thời nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh những biểu hiện thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả.

      Tại hội nghị, 14 tập thể, 32 cá nhân điển hình tiêu biểu đã được biểu dương và nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị cũng nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; chia sẻ những cách làm hay, mô hình tốt, kinh nghiệm quý trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị.

Theo baolangson.vn

Tin liên quan