Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh phát động ủng hộ xây dựng công trình đường kiểm tra mốc giới - công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023.

12-03-2023 09:06

    Hưởng ứng đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, ngày 01/02/2023 Đảng ủy Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 09-CV/ĐU phát động ủng hộ kinh phí xây dựng công trình đường tuần tra biên giới nhánh lên cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia - công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023 của Đảng bộ. Trong nội dung phát động, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ kinh phí với mức tối thiểu một ngày thu nhấp, đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phối hợp, hỗ trợ nguồn lực thực hiện công trình.

     Theo kế hoạch, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biên giới tổ chức khảo sát, lựa chọn tuyến đường, cột mốc chưa được bê tông hóa để triển khai xây dựng công trình, dự kiến triển khai xây dựng từ tháng 8/2023, bàn giao công trình vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 04/11/2023.
 
 
Cán bộ, đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn hưởng ứng
quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới
 
     Việc phát động, quyên góp ủng hộ kinh phí triển khai xây dựng công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, công trình cụ thể “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023 của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kính tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh đã đề ra.
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan