Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuyên dương 30 tập thể, 52 cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

18-05-2023 11:27

Tin liên quan