Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Lạng Sơn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

20-02-2019 10:49

      Thời gian qua, Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Lạng Sơn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng tháng, cấp ủy nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của chi bộ, mức độ hoàn thành của đảng viên và xây dựng kế hoạch khắc phục yếu kém, đề ra nhiệm vụ tiếp theo để chỉ đạo thực hiện. Mọi kế hoạch đều thực hiện dân chủ, đảng viên tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nghiêm túc.
      Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển đơn vị. Chi bộ đã ban hành nghị quyết chỉ đạo đổi tên Trung tâm và xây dựng Đề án “Phát triển Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm”; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế định hướng phát triển Trung tâm thực hiện các tiêu chuẩn theo chỉ tiêu ISO/IEC 17025:2005, từng bước hoàn thiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và thực hiện “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GLP) đến năm 2021, phát triển đến năm 2030. Năm 2018, Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại địa phương; đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời và giải pháp nâng cao khả năng quản lý, giám sát, kiểm soát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đang lưu hành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả điều trị và quyền lợi người tiêu dùng. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm chức năng và thực hiện các nhiệm vụ được giao đều vượt chỉ tiêu đề ra. Duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, thực hiện đánh giá lại bổ sung thêm lĩnh vực hóa sinh, vi sinh, có 40 phép thử được công nhận chất lượng VILAS cấp chứng chỉ lần 2 (giai đoạn 2018-2021); duy trì thực hiện hệ thống quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có hiệu quả. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức nghiên cứu, phát triển và có 10 sáng kiến chuyên đề phát triển kiểm nghiệm thêm 10 hoạt chất mới được nghiệm thu, nâng tổng số 290 hoạt chất đơn vị kiểm nghiệm được. Phối hợp với Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tổ chức cho 49 sinh viên đến thực tập tốt nghiệp. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện cho nhiều lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, qua đó mở rộng mặt hàng kiểm nghiệm của đơn vị.

      Nói về hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác, đồng chí Bí thư chi bộ Đinh Thị Hòa cho biết: Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hổ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, nhất là trong việc thực hành dân chủ, xây dựng phong cách làm việc theo Bác. Tập thể đơn vị đoàn kết, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt năm 2018, tập thể chi bộ, cá nhân đồng chí bí thư đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập thể Trung tâm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Có thành tích trong công tác đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2013-2017”.

Đ/c Đinh Thị Hòa, Bí thư chi bộ, Giám đốcTrung tâm Kiểm nghiệm
Dược phẩm và Mỹ phẩm Lạng Sơn đại diện cho tập thể đơn vị
nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

     

      Những ghi nhận và thành tích trên của tập thể đơn vị luôn là niềm vinh dự, tự hào và là nguồn động lực, cổ vũ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm (28/9/1979 - 28/9/2019) và quyết tâm xây dựng đơn vị từng bước trở thành Trung tâm Kiệm nghiệm, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đứng đầu khu vực.

Phạm Văn Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Lạng Sơn

Tin liên quan