Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Học Bác trong từng nhiệm vụ

13-03-2019 08:59

(LSO) – Trong những năm qua, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

      Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có 4 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp uỷ, ban lãnh đạo chi nhánh xác định học tập, làm theo Bác không phải là những vấn đề cao xa, phức tạp, mà nó được thể hiện trong đời sống, trong công việc hằng ngày đối với mỗi cán bộ.

      Để thực hiện, cấp ủy đảng của chi nhánh đã phát động trong toàn Đảng bộ, mỗi đảng viên cần tận tụy, trách nhiệm trong công việc, theo tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động học hỏi, nghiên cứu nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp là một trong những vấn đề đặt lên hàng đầu, từ thái độ ân cần, niềm nở khi phục vụ khách hàng cho đến trung thực, khách quan trong xử lý công việc.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Phòng Hành chính, tiền tệ, kho quỹ

      Bà Vi Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ chia sẻ: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa mạnh mẽ, từ đầu năm 2017, cấp ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt về học tập và làm theo Bác định kỳ vào sáng thứ 2 hằng tuần. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên chịu trách nhiệm chuẩn bị, sưu tầm các tài liệu, các câu chuyện, bài viết hay có nội dung bám sát với nội dung học tập trong năm theo hướng dẫn; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ để đưa vào sinh hoạt.

      Ngoài ra, việc nghiên cứu học tập tại Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, họp cơ quan, họp toàn Đảng bộ, thông qua mạng nội bộ để đảng viên tự nghiên cứu, học tập, tổ chức các hoạt động về nguồn… Đồng thời, Đảng bộ chi nhánh tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký việc làm cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

      Việc thực hiện được Đảng ủy giám sát, đánh giá kết quả với từng cán bộ, đảng viên; tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Từ đó cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong chi nhánh đã có những hành động thiết thực và chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

       Bà Trương Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho biết: Để biến nhận thức thành hành động thực tiễn, cấp uỷ đã xây dựng kế hoạch công tác với những tiêu chí cụ thể đối với mỗi phòng chuyên môn trong cơ quan. Thông qua những tiêu chí cụ thể, các phòng chuyên môn của chi nhánh đã cải tiến được một bước về việc đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng công việc. Trong những năm gần đây, không có cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan vi phạm tiêu chí về đạo đức, phong cách, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, mỗi phòng chuyên môn đều có ý thức thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

      Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có những bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, đã góp phần giúp chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Năm 2018, huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn đạt 25.687 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2017; dư nợ cho vay đạt 28.125 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cuối năm 2017; nợ xấu luôn được kiểm soát trong mức an toàn theo mục tiêu đề ra.

      Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, liên tục nhiều năm gần đây được công nhận Đảng bộ trong sạch – vững mạnh. Năm 2018, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước là Đảng bộ duy nhất thuộc Đảng ủy Khối vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguồn: baolangson.vn 

Tin liên quan