Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

01-04-2019 10:10

      Ngày 28/3/2019, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, quần chúng của đơn vị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
 
Toàn cảnh buổi học tập chuyên đề
 
      Tại buổi học tập, cấp ủy đã tổ chức chiếu videoclip buổi triển khai chuyên đề năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
      Cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
       Trong bài nói chuyện của mình, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã phân tích những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2019: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ra đời tác phẩm “Dân vận” và 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác để hiểu rõ chủ đề Trung ương lựa chọn năm nay. Những câu chuyện xúc động và chân thực về phong cách, hành động, ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Người; những tác phẩm lý luận, những bức thư tiêu biểu của Bác thể hiện rõ ý thức tôn trọng Nhân dân, lắng nghe Nhân dân để có thể sống và làm việc vì dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.
Buổi học tập chuyên đề đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và mang lại nhiều kiến thức bổ ích, giúp cho toàn thể đảng viên, CCVC-NLĐ đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, từ đó tự giác rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trọng dân, vì dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

                                    Phạm Thị Thảo - Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông 

Tin liên quan