Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng viên Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh học tập và làm theo Bác

31-07-2019 09:08

      Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của chi bộ đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan.

      Cấp ủy chi bộ phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị sâu rộng đến các tổ đảng và từng đảng viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, trong tổ chức Công đoàn các cấp; chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt trong năm 2018, thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên chi bộ đã nghiêm túc học tập, vận dụng trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời đề xuất với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, nhất là những vướng mắc trong quan hệ lao động, góp phần tạo quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay, cụ thể, thiết thực, tiêu biểu như đã có 11 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký với chi bộ, Đảng ủy khối, trong đó có 02 mô hình (01 tập thể và 01 cá nhân) đã hoàn thành và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận. Chi bộ biểu dương 03 cá nhân; tập thể chi bộ, 01 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen và 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và 03 năm 2016-2018.
 
Đồng chí Bế Thị Hòa, Bí thư Chi bộ Liên đoàn lao động tỉnh
đại diện tập thể chi bộ nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  
 
      Có thể khẳng định việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong chi bộ, cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh và các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới cấp ủy chi bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác sát với yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn đơn vị, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc, vận dụng “làm theo” một cách hiệu quả, thiết thực.
 
Bế Thị Hòa, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh
 

Tin liên quan