Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những bông hoa đẹp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019)

20-08-2019 18:47

    Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng Đảng là hết sức coi trọng việc rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch những tiêu cực, thoái hóa trong Đảng. Thực hiện những chỉ dẫn trong Di chúc của Người, Đảng ta đã không ngừng chăm lo, tự xây dựng, chỉnh đốn về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng xây dựng những chuẩn mực đạo đức trong Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kịp thời ban hành và quán triệt thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, quy định về trách nhiệm nêu gương, phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác hằng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Qua đó, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tác động tích cực đến đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ.
Kết quả, sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương, khen thưởng trên 90 lượt tập thể, 400 lượt cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, biểu dương, giao lưu với các điển hình tiên tiến; dâng hương, báo công Bác và tuyên dương các điển hình tiên tiến tại Khu di tích (Nghệ An, Cao Bằng), Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh (TP Lạng Sơn), Lăng Bác (Hà Nội) và tổ chức cho các điển hình tiên tiến đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh;... Đặc biệt, vào dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng giấy khen cho 05 tập thể, 04 cá nhân và biểu dương 02 tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 
 
 
Đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018
 
      Các mô hình, điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng đầy đủ trên các lĩnh vực, loại hình, đó là những tập thể có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tư duy hành động đổi mới, có nhiều mô hình hay, việc làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng,…; đó là những cán bộ, đảng viên, quần chúng không ngừng nỗ lực học tập, đam mê nghiên cứu khoa học, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có nhiều đề xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, chất lượng công tác. Tiêu biểu như:
      Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã kịp thời ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy định về phong cách lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai hiệu quả Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối tổ chức thu hút 90% đảng viên, quần chúng tham gia và tập thể chi bộ, 01 đảng viên đạt giải nhì. Được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận mô hình tập thể “Dân vận khéo” năm 2018; tặng giấy khen hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chi bộ thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác và trong 03 năm qua chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đặc biệt vào dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chi bộ được UBND tỉnh tặng bằng khen.
      Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, những nội dung đột phá gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, chi bộ đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, trong đó xác định lộ trình triển khai, hoàn thành, tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phối hợp thực hiện; đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy định trách nhiệm nêu gương và quy định về phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc chi bộ đã ban hành. Với sự cố gắng, nỗ lực, trong 03 năm qua tập thể đơn vị được UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao tặng cờ thi đua; chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đặc biệt vào dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Đồng chí Đào Thu Lan, Chi Cục trưởng, Bí thư ĐBBP Hải quan Tân Thanh, Đảng bộ Cục Hải quan gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn tận tụy, trách nhiệm trong công tác, gương mẫu đi đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Với tinh thần tự học tập, nghiên cứu, tìm tòi đổi mới phương pháp, đồng chí Lan có 03 giải pháp, sáng kiến cấp cơ sở và đồng tác giả 01 sáng kiến cấp ngành được công nhận, áp dụng thực hiện; đặc biệt đồng chí đã tham mưu cho lãnh đạo Cục Hải quan phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan xác lập chuyên án mang bí số LS712 đấu tranh, xử lý hành vi nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy sản gian lận, trốn thuế GTGT xảy ra tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn và đồng chí trực tiếp tham gia chuyên án. Ba năm liên tục, đồng chí Lan luôn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Bộ Tài chính tặng bằng khen năm 2017 và công nhận đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành tài chính” năm 2018. Vào dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đồng chí còn được nhiều đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Cục Hải quan tin yêu và lựa chọn là gương điển hình tiêu biểu để viết bài tham dự Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” vừa qua.
 
 
Đại diện Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chi bộ Sở Ngoại vụ (thứ nhất, thứ 2 từ phải sang)
đón nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc
 trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
      Trên 90 lượt tập thể, 400 lượt cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng là những bông hoa đẹp đang khoe sắc, tỏa hương thơm ngát kính dâng Bác Hồ kính yêu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Đó là niềm cổ vũ, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khối các cơ quan tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
      Để thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, uy tín và năng lực tổ chức, lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Muốn vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong khối các cơ quan tỉnh cần phải quan tâm, thực hiện tốt công tác biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới[1].
 
                                    Nguyễn Thị Kiều Hương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.672.

Tin liên quan