Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người Bí thư chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16-04-2021 20:43

   Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, đồng chí Hoàng Minh Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực Văn Quan đã luôn phát huy vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và được cấp trên ghi nhận.

 
Đồng chí Hoàng Minh Hùng (đứng thứ 2 từ trái sang) được biểu dương
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành toàn diện
các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao năm 2020

    Thời gian qua, đồng chí Hoàng Minh Hùng đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Luôn quan tâm công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng công nhân viên, người lao động; duy trì thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chi bộ luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Với cương vị người đứng đầu đơn vị, đồng chí Hoàng Minh Hùng đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Điện lực Văn Quan thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao, kết quả từ năm 2017 - 2020, sản lượng điện thương phẩm hàng năm tăng từ 0,9% - 3,15% so với kế hoạch; doanh thu và thuế giá trị gia tăng hàng năm tăng từ 1,28% - 12,4% so với kế hoạch; tỷ lệ thu tiền điện tăng từ 0,15% - 3,87% so với kế hoạch. Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, đồng chí đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện góp phần giảm tổn thất, ổn định cung cấp điện, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục, phục vụ đắc lực cho các nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Năm 2020 vừa qua, Điện lực Văn Quan được Công ty Điện lực Lạng Sơn trao giải nhất trong thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch công ty giao.
    Đồng chí Hoàng Minh Hùng cho biết: Những năm qua, bản thân đã chủ động, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác cải tạo lưới điện trên địa bàn, đã tạo được sự đồng thuận cao. Theo đó, Điện lực đã phối hợp với Phòng kinh tế - hạ tầng của huyện khảo sát và lập Đề án “Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2021” theo hình thức nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện. Đề án đã được UBND huyện Văn Quan phê duyệt, hiện đang được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Tú Xuyên, Hữu Lễ, Yên Phúc, Tân Đoàn.
 

Trực tiếp hiện trường chỉ đạo công nhân viên thực hiện Đề án Cải tạo lưới điện
hạ áp nông thôn huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2021 theo hình thức
Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện

   Từ nỗ lực, những kết quả tích cực đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, đồng chí Hoàng Minh Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Văn Quan đã được liên tục được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp ủy, ngành cấp trên ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Trong đó, đồng chí đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen đã có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Thu Hường, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

Tin liên quan