Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

20-04-2021 17:07

   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua Đảng ủy Cục Hải quan đã tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó Đảng ủy Cục đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét đó là thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

 
Đoàn công tác số 1 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trao quà cho nhân dân
vùng bị lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị - tháng 11/2020
 
   Kết quả trong 05 năm 2016 - 2021, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ đã tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai trên cả nước, ủng hộ phòng, chống dịch Coivid-19... với số tiền hơn 600 triệu đồng; trích từ lương, thưởng của cán bộ, công chức Cục ủng hộ kinh phí xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn các huyện biên giới, xây dựng phòng học tại các điểm trường với tổng hơn 470 triệu đồng. Năm 2021, Đảng ủy sẽ xây dựng 01 công trình “Dân vận khéo” dự kiến khánh thành trong tháng 10/2021; ủng hộ 10 triệu đồng công trình “Làm theo lời Bác” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động.
 
 
Đoàn công tác số 2 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thăm tặng quà nhân dân
vùng bị lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình - tháng 11/ 2020
 
   Từ những thành tích trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021, đã có nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cục được cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng, cụ thể: Có 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen giai đoạn 2016 - 2019; 01 tập thể, 03 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen. 01 đảng viên của Đảng bộ tham gia, đạt giải Nhì Hội thi “Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối tổ chức. Đảng bộ Cục Hải quan được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen vì đã có thành tích trong xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo giai đoạn 2017 - 2020; đặc biệt vào dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có 01 tập thể và 03cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng.
Nguyễn Thị Mai Loan, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan