Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực mạnh mẽ, tạo nền móng vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

26-04-2021 09:20

  Trong những năm qua, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cá nhân định hướng học tập, rèn luyện, mỗi tập thể xác định những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện tốt các mặt công tác, yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cá nhân và từng cơ quan, đơn vị.

    Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những giải pháp cụ thể, tạo được sự chuyển biến tích cực; chú trọng việc xây dựng mô hình điểm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở ban hành kế hoạch, xác định nội dung đột phá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù, tình hình thực tiễn; việc thực hiện các nội dung đột phá được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Kết quả, đã có 31 mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện công tác an sinh xã hội; có 41 mô hình, điển hình học tập, làm theo tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiêu biểu như: Mô hình “6 cộng 1”, chủ trương “1+2” hướng về cơ sở và duy trì sinh hoạt dười cờ vào sáng thứ hai hằng tuần của Đảng bộ Tỉnh đoàn. Duy trì 02 buổi/tháng sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác theo hình thức trực tuyến tòa án hai cấp của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh. Phối hợp chỉ đạo xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả hơn 100 mô hình “Bưu tá tận tụy” và 79 mô hình điểm “Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ” của Đảng ủy Bưu điện tỉnh. Tổ chức thi tìm hiểu online về Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, phong cách làm việc của Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Chỉ đạo triển khai mô hình “Xã điểm trong thi hành án dân sự” giải quyết án tồn đọng của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc của công chức, người lao động của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường. Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vận động đảng viên, công chức và huy động các nguồn xã hội hóa xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vận dụng thiết yếu giúp đỡ nhiều người già cô đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh,...v...v.
 
 
Mô hình “Bưu tá tận tụy” - Bưu tá Nguyễn Đức Tuấn giao bưu phẩm
 đến nhà dân tại thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
 
   Việc xây dựng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo Bác được quan tâm. Định kỳ hằng năm và theo giai đoạn Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện công tác xây dựng, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh nhật Bác. Qua đó đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đó là những tập thể có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tư duy hành động đổi mới, có nhiều mô hình hay, việc làm sáng tạo; đó là những cán bộ, đảng viên, quần chúng không ngừng nỗ lực học tập, đam mê nghiên cứu khoa học, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có nhiều đề xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, chất lượng công tác. Trong giai đoạn 2016-2021, toàn Đảng bộ có 263 lượt tập thể, 1.500 lượt cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng đã có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen 82 lượt tập thể, 158 lượt cá nhân và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 06 tập thể, 04 cá nhân vào các dịp sơ kết thực hiện Chỉ thị. Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, biểu dương, giao lưu với các điển hình tiên tiến và dâng hương, báo công tại các khu di tích lịch sử, tượng đài, nhà tưởng niệm, Lăng Bác Hồ; tổ chức cho các điển hình tiên tiến đi thăm quan, học tập kinh nghiệm và tặng quà các hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Chi Lăng.
 
 
Đại diện tập thể Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh (đứng thứ 8 từ bên trái qua)
nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị cấp tỉnh
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
 
    Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, tạo sức lan tỏa nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác, cụ thể là: Đã ban hành đề án, chỉ đạo điểm 06 cơ sở (Đảng bộ Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ) xây dựng Phòng tuyên truyền giáo dục - truyền thống, đồng thời năm 2021 Đảng bộ Khối đã khánh thành Phòng truyền thống gắn với tuyên truyền giáo dục của Đảng bộ, tại đây thực hiện đồng thời việc niêm yết công khai khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến và công khai các trường hợp có vi phạm bị phê bình, kỷ luật. Thiết lập, đưa vào hoạt động hiệu quả và xây dựng chuyên mục, đăng tải tin bài tuyên truyền, duy trì trình chiếu tóm tắt thành tích, biểu dương 106 lượt gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác đã được các cấp khen thưởng trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối. Xây dựng phóng sự hình ảnh, bài viết giới thiệu, biểu dương mô hình, điển hình tiên tiến và biên tập, xuất bản cuốn kỷ yếu “Những bài viết về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời đang triển khai các bước biên tập cuốn kỷ yếu “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2021”, xuất bản vào dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác.
 
 
 
Kỷ yếu “Những bài viết về gương điển hình tiên tiến
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 
   Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cổ vũ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng Khối các cơ quan tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập, làm theo gương Bác Hồ vĩ đại; là động lực mạnh mẽ, tạo nền móng vững chắc xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
La Thị Nhung, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan