Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dấu ấn 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

25-05-2021 09:34

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã cụ thể hóa, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong 05 năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động ban hành 79 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực và được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội trong Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, với nhiều kết quả nổi bật. Những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ trọng tâm hằng năm với 87,5% nhiệm vụ hoàn thành tốt trở lên và vượt 5/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đa số cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, những nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức nghiên cứu, học tập và sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề toàn khóa, hằng năm; ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, quy định về trách nhiệm nêu gương, về phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên đã phát huy trách nhiệm nêu gương, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 đạt 95,02%, đến năm 2020 đạt 97,97%, bình quân hằng năm đạt 96,54%; ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
3
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối cắt băng khánh thành Phòng truyền thống của Đảng bộ
 
Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng việc xây dựng mô hình điểm với những cách làm hay, sáng tạo. Cụ thể là: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành và triển khai hiệu quả 06 đề án, 05 chuyên đề nghiên cứu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đã chỉ đạo xây dựng được 07 mô hình điểm với 06 phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở và mô hình phòng truyền thống gắn với tuyên truyền giáo dục của Đảng bộ Khối với phương châm kết hợp hiệu quả việc thường xuyên tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến và công khai phê bình, kỷ luật; chỉ đạo tổ chức 02 đợt sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ về  “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị” và “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các ban, sở, ngành cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh”; triển khai mô hình học tập, làm theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo”; tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiết lập, đưa vào hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối để đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức 03 hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Nam Ninh, Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc và tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Thành ủy Lạng Sơn, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác.

4

Thường trực Đảng ủy Khối tặng cờ lưu niệm cho các tập thể có thí sinh tham dự vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh
 
Các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện và đã có 31 mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện công tác an sinh xã hội; 41 mô hình, điển hình học tập, làm theo phong cách dân vận Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiêu biểu như: Mô hình “6 cộng 1” hướng về cơ sở và duy trì sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần của Đảng bộ Tỉnh đoàn. Duy trì một tháng 02 buổi sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác trực tuyến tòa án hai cấp của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh. Hơn 100 mô hình “Bưu tá tận tụy” và 79 mô hình điểm “Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ” của Đảng bộ Bưu điện. Mô hình “Xã điểm trong thi hành án dân sự” giải quyết án tồn đọng của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự. Mô hình giúp đỡ người già cô đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và mô hình giúp đỡ, hỗ trợ học sinh mồ côi vượt khó của Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh,...v...v.

3

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa và tặng 01 bộ bàn ghế cho gia đình
chính sách tại thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn
 
Có thể nói, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác, tác động tích cực đến đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Qua đó đã có nhiều mô hình, gương điển hình trên các lĩnh vực, toàn Đảng bộ đã có 263 lượt tập thể, 1.500 lượt cá nhân điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền ghi nhận, biểu dương, khen thưởng; được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biên tập, xuất bản 02 cuốn sách tập hợp “Những bài viết về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2021”.

5

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến của Đảng bộ Khối thăm nơi ở, nơi làm việc và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An - năm 2019
 
Những thành tích, kết quả nổi bật là dấu ấn, minh chứng sống động, khẳng định sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong 05 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Đây sẽ là niềm cổ vũ, tạo động lực thi đua, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng Khối các cơ quan tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập, làm theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo nền móng vững chắc xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh toàn diện.
 
Nguồn: Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan