Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tụy trong công việc” của Chi bộ Cung Thanh thiếu nhi, Đảng bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.

13-08-2021 16:27

    Ngày 06/8/2021, Chi bộ Cung Thanh thiếu nhi thuộc Đảng bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tụy trong công việc”, với sự tham gia của 100% đảng viên trong Chi bộ.

    Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đỗ Văn Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cung Thanh thiếu nhi nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề; nêu những thành tựu, kết quả trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và định hướng một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy đối với công việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; gắn việc học tập chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Trong buổi sinh hoạt chuyên đề do Tổ đảng 2 phụ trách, các đồng chí được phân công thực hiện chương trình đã trình bày đề dẫn nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tụy trong công việc. Đồng thời, lựa chọn một số câu chuyện kể về sự tận tụy, sự hy sinh hết lòng hết sức vì nước vì dân của Bác trong giải quyết công việc hàng ngày, trong các chuyến đi cơ sở… đã gợi mở cho mỗi đồng chí đảng viên một lần nữa được soi lại chính mình. Các đảng viên đã phát biểu, trao đổi ý kiến của mình làm rõ một số nội dung như: Sự cần thiết phải học tập chuyên đề; những vấn đề cơ bản nhất của chuyên đề; gắn nội dung học tập với thực tiễn công việc; xác định các nhiệm vụ thực hiện sau nghiên cứu, học tập chuyên đề… Từ đó, mỗi đảng viên cần phải xác định phát huy vai trò gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sự tận tụy trong công việc, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được đưa ra phù hợp với công tác chuyên môn để các đồng chí đảng viên vận dụng tốt hơn nữa trong công việc được giao.
    Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ biểu dương tinh thần trách nhiệm của tất cả đảng viên trong Chi bộ thông qua việc chuẩn bị nội dung, các ý kiến trao đổi, phát biểu thẳng thắn, chân thành, có trọng tâm, chất lượng gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tới, đảng viên Chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan đã đề ra trong năm 2021./.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề:

 

Nguyễn Thị Điểm, Đảng bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Tin liên quan