Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ Khối

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD sinh hoạt chuyên đề và danh gia chat luong SHCD (dx).pdf
2 Bieu tieu chi danh gia SHCD 2023 (HT hoi nghi).doc
3 Bieu tieu chi danh gia 2023 (HT tham quan trai nghiem).doc

Tin liên quan