Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và nắm bắt thông tin, dư luận xã hội tháng 3/2024

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ND tuyen truyen, SH ctri tu tuong va nam bat ttin DLXH T3-2024.pdf
2 Báo cáo 08 BCĐ BT, GPMB các dự án trọng điểm_1.PDF
3 CV tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác báo chí 2024.pdf
4 De cuong tuyentruyen GPMB du an cao toc Dong Dang - Tra Linh 2.doc
5 KL 71 cua BCT ve phat trien TDTT trong tinh hinh moi.PDF
6 QD 04.2024.QD.UBND quy dinh thu che cong duc.pdf

Tin liên quan