Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tket 10 nam thuc hien NQ37 TW ve ctac ly luan.pdf
2 2. ĐỀ CƯƠNG BC NQ 37.docx
3 Bieu phu luc BC tket 10 nam NQ37 TW ve ctac ly luan.docx
4 1. KH tong ket 10 nam NQTW 37 (27-02).pdf
5 4.NQ37TW.PDF

Tin liên quan